Liselot Samyn

Advocate

Liselot studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij vervolgde haar opleiding aan de Université Libre de Bruxelles met een Diplôme d’Etudes Spécialisées en droit international des affaires (2005).

Ze bekwaamde zich als assistent aan de Universiteit Antwerpen in het internationaal privaatrecht en het Europees en nationaal procesrecht (2005-2012). Ze behaalde haar doctorstitel in mei 2013 met een proefschrift getiteld “De uitdagingen van het Europees (internationaal) procesrecht voor het Belgisch procesrecht”.

Zij trad toe tot de Balie van Gent in oktober 2012 en werkte haar eerste stagejaar in het advocatenkantoor De Bock & Baluwé te Eke. Zij trad toe tot de Balie van Antwerpen en vervoegde het advocatenkantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law in september 2013.

Liselot is nog steeds verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doceert er als gastdocent de grondige studie internationaal privaatrecht (2) en de grondige studie gerechtelijk recht (2).

De focus van Liselot ligt aldus op het internationaal privaatrecht, het Europees procesrecht en het nationaal procesrecht. Deze focus wordt aangevuld met een sterke interesse voor het (internationale) handelsrecht. In elk van deze deeldomeinen werd reeds door Liselot gepubliceerd.

Liselot is in de vermelde rechtsdomeinen de auteur, co-auteur of co-editor van verschillende boeken en bijdragen in juridische tijdschriften.

+32 3 259 29 26
liselot.samyn@omegalaw.be