Jolien Dewitte

Avocat

In 2012 studeerde Jolien met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar masteropleiding nam zij regelmatig deel aan pleitwedstrijden waaronder de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Wenen. In 2013 behaalde zij een master general management aan de Vlerick Business School. Datzelfde jaar werd zij toegelaten tot de balie van Brussel. Tijdens haar stage won zij de pleitwedstrijd van het Vlaams Pleitgenootschap.

Jolien spitst zich toe op burgerlijke en commerciële geschillenbeslechting. Zij heeft ruime ervaring met vennootschaps-, bank-, bouw- en handelsgeschillen. In oktober 2022 vervoegde zij advocatenkantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law. Voordien was zij onder meer actief bij Strelia en Eubelius.