Jolien Dewitte

Advocaat

+32 3 259 29 24

Jolien Dewitte studeerde in 2012 met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Gent. Tijdens haar masteropleiding nam zij regelmatig deel aan pleitwedstrijden waaronder de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Wenen. In 2013 behaalde zij een master-na-master general management aan de Vlerick Business School.

In datzelfde jaar trad zij toe tot de balie van Brussel. Tijdens haar stage won zij de pleitwedstrijd van het Vlaams Pleitgenootschap. In 2022 vervoegde zij Omega Law. Voordien was zij onder meer actief bij Strelia en Eubelius.

Jolien heeft bijna 10 jaar ervaring in complexe geschillenbeslechting. Zij verdedigt de belangen van bedrijven, financiële instellingen en overheidsinstellingen, en dit in zowel nationale als internationale zaken, en zowel gerechtelijke als arbitrale procedures. Zij bouwde expertise op in diverse domeinen en sectoren. Zij concentreert zich evenwel op het verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, financieel recht en mediarecht.

Benieuwd naar de rest van ons team?