Valerie Goyvaerts

Advocaat

+32 3 259 24 93

Valerie Goyvaerts  behaalde in 2013 het diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven.  Zij is tevens houder van een Master in de criminologische wetenschappen (KU Leuven, 2015) en een Master in het sociaal recht (VUB, 2021). Tijdens haar masteropleiding in de rechten studeerde zij ook een jaar aan de Nationaal University of Ireland, Galway (NUIG).

Van 2015 tot 2019 was Valerie lid van de Balie van Limburg en behartigde zij dossiers in het straf- en strafprocesrecht. Daarna was zij onder meer als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven).

In 2021 hervatte zij haar activiteiten als advocaat aan de Balie van Antwerpen en vervoegde zij Omega Law.

Valerie legt zich binnen het kantoor toe op het straf- en strafprocesrecht met focus op alle facetten van het ondernemingsstrafrecht (financieel, sociaal en milieustrafrecht). Zij is tevens houder van het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ en ‘Permanente vorming Douane en Accijnzen’.

Daarnaast heeft Valerie ook ervaring opgebouwd in het milieurecht in de ruime zin en is zij aldus ook vertrouwd met het voeren van procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Valerie behartigt ook cassatieprocedures met betrekking tot uitspraken die tot haar expertisedomeinen behoren.

Sedert september 2023 is Valerie ook als deeltijds praktijkassistent straf- en strafprocesrecht verbonden aan de KU Leuven.

 

Benieuwd naar de rest van ons team?