Lauranne Claus

Advocaat

+32 3 259 29 25

Lauranne Claus studeerde in 2015 af aan de rechtsfaculteit van de UAntwerpen. Datzelfde jaar trad zij toe tot de balie en vervoegde zij Eubelius, eerst op voltijdse basis en, na de indiensttreding als mandaatassistent aan de UAntwerpen in 2017, deeltijds. In 2021 vervoegde zij Omega Law, eerst deeltijds en na de succesvolle beëindiging van haar doctoraatstraject in 2023, voltijds.

De expertise van Lauranne is vooral gelegen in het procesrecht en het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast reguliere commerciële litigation, houdt zij zich bezig met cassatieprocedures.

Naast haar carrière als advocaat is Lauranne verbonden aan de UAntwerpen. Lauranne publiceert in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Raadpleeg hier de academische bibliografie van Lauranne.

Benieuwd naar de rest van ons team?