Britt Weyts

Advocaat

Britt Weyts studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2003 promoveerde zij aan dezelfde universiteit tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht”. Dit proefschrift werd in 2004 bekroond met de Fernand Collin Prijs voor Recht. In 2004 trad zij toe tot de balie en deed zij haar stage in het kantoor Thelius bij meester J.L Fagnart. In 2008 vervoegde zij het team van Johan Verbist bij Linklaters. In 2013 vervoegde zij het kantoor Omega Law.

De expertise van Britt is gelegen in het ruime domein van het verbintenissenrecht, met inbegrip van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, en het verzekeringsrecht.

Britt heeft haar praktijk als advocaat steeds gecombineerd met een academische opdracht aan de Universiteit Antwerpen. Zij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen in de domeinen verbintenissen- en verzekeringsrecht. Zij is tevens woordvoerder van de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen en houder van een Leerstoel Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij heeft een uitgebreide publicatielijst en geeft regelmatig voordrachten.

De academische bibliografie van Britt kan geraadpleegd worden via deze link.

Benieuwd naar de rest van ons team?