Sven Sobrie

Advocaat

+32 3 259 29 26

Sven Sobrie studeerde in 2010 af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daarna trad hij in dienst als assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht, waar hij in 2016 een doctorstitel behaalde. In 2012 trad hij toe tot de balie en vervoegde hij Omega Law, eerst op deeltijdse basis en, na de succesvolle beëindiging van zijn doctoraatstraject, voltijds. In 2023 werd hij partner.

De expertise van Sven is vooral gelegen in het procesrecht in ruime zin. Naast reguliere commerciële litigation, onder meer voor het Marktenhof, houdt hij zich bezig met cassatieprocedures. In 2019 voltooide hij met succes de vierjarige beroepsopleiding in cassatie.

Naast zijn carrière als advocaat is Sven nog steeds verbonden aan de KU Leuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Voorts is hij lid van de deelredactie Geschillenbeslechting van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, en redactielid van de juridische website Jubel.be. Hij heeft een uitgebreide publicatielijst in het domein van het burgerlijk procesrecht en geeft regelmatig opleidingen aan advocaten en magistraten. In 2015 ontving hij de TPR-prijs voor een bijdrage over de zelffinancieringsgraad van justitie.

De academische bibliografie van Sven kan geraadpleegd worden via deze link.

Benieuwd naar de rest van ons team?